Antwoord op vragen over het sociaal domein

Boedel

De boedel zijn al uw schulden, bezittingen en inkomsten bij elkaar. Vanaf het moment dat de rechter bepaalt dat u bent toegelaten tot het WSNP-traject, kunt u niet meer beschikken over uw boedel. Dat betekent dat u uw bezittingen niet meer mag verkopen en dat u uw inkomsten niet meer mag uitgeven zoals u dat wilt.

De de WSNP-bewindvoerder zal zoveel mogelijk geld uit uw boedel op de boedelrekening zetten om daar uw schuldeisers mee te betalen. Ook waardevolle spullen uit uw inboedel zal de bewindvoerder proberen te verkopen en hij zal de opbrengst daarvan op de boedelrekening zetten.

Uitzondering

Niet al uw bezittingen en inkomsten vallen in de boedel. Zo vallen bijvoorbeeld de 'normale' spullen van uw inboedel niet in de boedel. Denk hierbij aan uw bed of uw kleren. Deze spullen worden niet verkocht door de bewindvoerder. Ook het vrij te laten bedrag valt bijvoorbeeld niet in de boedel. Dat bedrag mag u vrij besteden.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.