Antwoord op vragen over het sociaal domein

Vrij te laten bedrag

Het Vrij te laten bedrag (Vtlb) is het bedrag dat u tijdens de schuldregeling over houdt om van te leven.

Het Vtlb wordt meestal berekend met de Recofa-methode. Die methode wordt ook gebruikt in de wettelijke schuldsaneringsregeling, de WSNP. In de methode is bepaald dat het Vtlb ongeveer 95% van de voor u geldende bijstandsnorm is. Bij het bepalen van het Vtlb kan rekening worden gehouden met inkomen uit werk, bijzondere omstandigheden en bijzondere kosten. Het Vtlb kan hierdoor meestal worden verhoogd.

Schema: wat is het Vtlb? 

Uw inkomen

Afloscapaciteit  -/-

_____________

= Vrij te laten bedrag (ongeveer 95% van de voor u geldende bijstandsnorm) 

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.