Antwoord op vragen over het sociaal domein

Voorlopige voorziening wsnp

In spoedeisende zaken kunt u de rechter vragen om een voorlopige voorziening. Dreigt u bijvoorbeeld uw huis uitgezet te worden? Dan kunt u een voorlopige voorziening vragen om de dreigende uithuiszetting (voorlopig) te voorkomen.

Verschil met moratorium

Een voorlopige voorziening is iets anders dan een moratorium. Een moratorium is bedoeld om de kans van slagen van uw schuldregeling met uw schuldeisers te vergroten. Bij een voorlopige voorziening is een schuldregeling niet meer mogelijk. Bij een voorlopige voorziening gaat het om het overbruggen van de periode tot aan de toelating tot de WSNP.  


Wanneer kunt u een voorlopige voorziening vragen?

U kunt om een voorlopige voorziening verzoeken in spoedeisende zaken. Bij spoedeisende zaken kunt u denken aan:

  • een dreigende ontruiming van uw woning
  • de afsluiting van water, gas, stadsverwarming of elektra
  • loonbeslag waardoor uw loon lager is dan de beslagvrije voet.

U krijgt geen voorlopige voorziening tijdens een faillissement of als u een periode wilt overbruggen tot u een moratorium krijgt. De voorlopige voorziening is ook niet bedoeld om een heraansluiting te krijgen bij de energieleverancier.

Hoe moet u een voorlopige voorziening vragen?

Wilt u een voorlopige voorziening? Dan moet u een verzoekschrift indienen bij de rechter. In het verzoekschrift staan:

  • uw gegevens,
  • de gegevens van de schuldeiser(s) die zorgen voor de spoedeisende situatie
  • eventueel de gegevens van de deurwaarder die is ingeschakeld
  • om welke spoedeisende situatie het gaat 
  • de redenen waarom u een voorlopige voorziening wilt.

Bij het verzoekschrift moet u de volgende stukken doen:

Beoordeling door de rechter

Bij de beoordeling van uw verzoek om een voorlopige voorziening maakt de rechter een afweging tussen uw belangen en de belangen van uw schuldeiser(s). Verder kijkt de rechter of er daadwerkelijk een spoedeisende situatie is. In de onderstaande tabel staan voorbeelden belangen waarmee de rechter rekening kan houden:

In uw belangIn belang van schuldeisers
U betaalt de vaste lasten op tijd
U heeft te lang gewacht met het zoeken van hulp bij uw financiële problemen
U geeft duidelijk aan dat u de ernst van de situatie inzietU heeft te lang niets ondernomen tegen de gedwongen verkoop van uw goederen
U heeft geen enkele financiële speelruimte door de schuldregeling met uw schuldeisersHet is direct duidelijk dat u niet zult worden toegelaten tot de WSNP

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.