Antwoord op vragen over het sociaal domein

Slotuitdelingslijst

Tijdens de verificatievergadering maakt de de WSNP-bewindvoerder een slotuitdelingslijst. De slotuitdelingslijst is een lijst waarop al uw schuldeisers en wat zij van u krijgen worden geschreven. Uw schuldeisers krijgen meestal maar een deel van de openstaande schuld die u aan hen heeft. Hoe hoog het bedrag is dat uw schuldeisers terug krijgen is afhankelijk van het saldo op de boedelrekening. Iedere schuldeiser krijgt naar verhouding een percentage van het geld op de boedelrekening uitbetaald. Dat percentage wordt ook op de slotuitdelingslijst vermeld. 

Zodra de rechter de slotuitdelingslijst definitief maakt, wordt uw WSNP-traject beëindigd en start u met een schone lei.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.