Antwoord op vragen over het sociaal domein

Postblokkade

Zodra de rechter beslist dat u wordt toegelaten tot het WSNP-traject, geldt voor uw adres een postblokkade. Dit betekent dat al uw post naar uw de WSNP-bewindvoerder wordt gestuurd. De bewindvoerder opent al uw zakelijke post. Uw privé post stuurt de bewindvoerder door naar u. De reden van de postblokkade is dat de bewindvoerder op zo kan controleren of de schuldsaneringsregeling goed verloopt en u zich aan uw verplichtingen houdt.

De postblokkade duurt in principe 13 maanden. Zolang u deelneemt aan het WSNP-traject kan de bewindvoerder de rechter-commissaris vragen die termijn te wijzigen. De bewindvoerder kan de rechter-commissaris ook vragen de postblokkade weer opnieuw in te stellen nadat deze afgelopen is.. 

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.