Antwoord op vragen over het sociaal domein

Uw verplichtingen

Zodra de rechter heeft bepaald dat u wordt toegelaten tot het WSNP-traject, krijgt u te maken met drie belangrijke kenmerken van de WSNP. Deze drie kenmerken zijn:

Als u bent toegelaten tot de WSNP moet u zich houden aan een aantal verplichtingen. Eén van die verlichtingen is de inspanningsverplichting. Die verplichting houdt in dat u aannemelijk moet maken dat u zich tijdens de WSNP-traject zult inspannen om zoveel mogelijk aan uw schuldeisers te betalen. Zo moet u zich inspannen om uw uitgaven te verminderen en uw inkomen te verhogen. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat u moet verhuizen naar een goedkoper huis of dat u een baan moet zoeken die beter betaalt.

Houdt u zich niet aan de inspanningsverplichting, dan kan de schuldsaneringsregeling beëindigd worden.

De sollicitatieplicht

Een onderdeel van de inspanningsverplichting is de sollicitatieplicht. Het landelijk overleg van Rechters-Commissarissen in faillissementen (Recofa) heeft richtlijnen opgesteld waar in staat wat die plicht voor u betekent:  

 • U moet zich tot het uiterste inspannen om het werk dat u heeft te houden;
 • Als u geen betaalde baan heeft, moet u solliciteren naar een fulltime baan (36 uur per week). Dat geldt ook voor u als u kinderen heeft die jonger dan 4 jaar zijn, tenzij de rechter u een ontheffing heeft gegeven. U kunt alleen een ontheffing krijgen als u vanwege medische redenen geen betaald werk kunt doen. Als u een bijstandsuitkering ontvangt en een ontheffing van de arbeidsplicht heeft gekregen, betekent dat niet dat u ook voor de WSNP een ontheffing van de sollicitatieplicht heeft.
 • Als u moet solliciteren, dan geldt voor u het volgende:
  • U moet gemiddeld 4 keer per maand schriftelijk solliciteren (open sollicitaties tellen niet mee);
  • U moet zich inschrijven bij het UWV WERKbedrijf en daarnaast bij 3 tot 4 uitzendbureaus;
  • U mag niet alleen solliciteren op vacatures op uw eigen vakgebied;
  • U stuurt kopieën van de sollicitatiebrieven en van de inschrijving bij het UWV WERKbedrijf naar uw bewindvoerder;
  • U probeert zelf betaald werk te vinden. Dat geldt ook als u een reïntegratietraject volgt;
  • Als u een opleiding, reïntegratiecursus of andere cursus volgt, mag dat een betaalde baan of het solliciteren naar een fulltime-baan niet in de weg zitten.
 • Als u vindt dat u arbeidsongeschikt bent, dan moet u een medische verklaring of medische informatie overleggen waaruit dat blijkt. Als u deze niet heeft, moet u zich laten keuren door een deskundige die de rechter of uw bewindvoerder heeft uitgekozen.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.