Antwoord op vragen over het sociaal domein

Wanneer geen WSNP

In een aantal situaties mag u geen gebruik maken van het WSNP-traject. Deze situaties zijn:

Als u nieuwe schulden maakt terwijl u in een WSNP-traject zit, dan kunt u voor deze nieuwe schulden niet een tweede WSNP-traject starten.

Hoofdregel 

Heeft u in de afgelopen 10 jaar al eerder een beroep gedaan op het WSNP-traject? U wordt dan niet opnieuw toegelaten.

Uitzonderingen

De hoofdregel geldt niet als het WSNP-traject minder dan 10 jaar geleden beëindigd is, omdat:

 • u uw schulden volledig had afgelost of;
 • u weer in staat was uw betalingen te doen of;
 • u nieuwe schulden was aangegaan, maar u hier niets aan kon doen.

Voordat u toegelaten kunt worden tot het WSNP-traject, moet u eerst uw schulden proberen af te lossen door middel van een minnelijk traject. Om toegelaten te kunnen worden tot het WSNP-traject mag u het minnelijk traject alleen volgen bij bepaalde in de wet genoemde schuldhulpverleners. Voorbeelden van schuldhulpverleners die in de wet genoemd worden, zijn:

 • De gemeente;
 • De gemeentelijke kredietbank;
 • Instellingen die door de gemeente zijn aangewezen en die zich bezig houden met schuldhulpverlening;
 • Schuldhulpverleners die hiervoor geen geld in rekening brengen;
 • Advocaten, curatoren en bewindvoerders die deze taak op grond van de Faillisementswet hebben gekregen;
 • Notarissen
 • Deurwaarders;
 • Registeraccountants en accountants-administratieconsulenten.  

Commerciële schuldhulpverleners 

Als u toegelaten wilt worden tot het WSNP-traject, mag u uw minnelijk traject niet volgen bij een commerciële instantie. Commerciële schuldhulpverlening is in de wet verboden.

U mag geen gebruik maken van het WSNP-traject voor schulden die u heeft doordat u een misdrijf heeft gepleegd.

Om welke schulden gaat het?
Geldboetes Deze regel geldt alleen voor schulden die u heeft door een veroordeling die minder dan 5 jaar geleden onherroepelijk is geworden. Een veroordeling is onherroepelijk geworden als u hiertegen niet meer in beroep kunt gaan. Voor andere schulden kunt u wel gebruik maken van het WSNP-traject.
Schadevergoedingen 
Onterecht verkregen bedragen die u moet terugbetalen 

Bijzondere omstandigheden? 

Als u door bepaalde omstandigheden een misdrijf heeft gepleegd en daardoor schulden heeft gemaakt, bijvoorbeeld door een verslaving of psychosociale problemen, en u deze omstandigheden onder controle heeft gekregen, dan kan de rechter bepalen dat u toch gebruik mag maken van de WSNP. U moet dan wel aantonen dat u de omstandigheden echt onder controle heeft gekregen. Een drugs-, alcohol of gokverslaving moet bijvoorbeeld al enige tijd onder controle zijn en u moet deskundige begeleiding krijgen die zo lang doorloopt als nodig is.

Lees ook

Begrippen