Antwoord op vragen over het sociaal domein

Ik wil hulp vragen

Er zijn verschillende manieren om hulp voor uw kind te organiseren. De gemeente biedt algemene hulp en specialistische hulp. Algemene hulp is vrij toegankelijk en kunt u direct krijgen. Specialistische hulp is niet vrij toegankelijk. Deze hulp vraagt u via het jeugdteam van de gemeente.

Lees ook