Antwoord op vragen over het sociaal domein

Uw verplichtingen

Zodra de rechter heeft bepaald dat u wordt toegelaten tot het WSNP-traject, krijgt u te maken met drie belangrijke kenmerken van de WSNP. Deze drie kenmerken zijn:

Als u bent toegelaten tot de WSNP moet u zich houden aan een aantal verplichtingen. Eén van die verlichtingen is de inspanningsverplichting. Die verplichting houdt in dat u aannemelijk moet maken dat u zich tijdens de WSNP-traject zult inspannen om zoveel mogelijk aan uw schuldeisers te betalen. Zo moet u zich inspannen om uw uitgaven te verminderen en uw inkomen te verhogen. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat u moet verhuizen naar een goedkoper huis of dat u een baan moet zoeken die beter betaalt.

Houdt u zich niet aan de inspanningsverplichting, dan kan de schuldsaneringsregeling beëindigd worden.

De sollicitatieplicht

Een onderdeel van de inspanningsverplichting is de sollicitatieplicht. Het landelijk overleg van Rechters-Commissarissen in faillissementen (Recofa) heeft richtlijnen opgesteld waar in staat wat die plicht voor u betekent:  

 • U moet zich tot het uiterste inspannen om het werk dat u heeft te houden;
 • Als u geen betaalde baan heeft, moet u solliciteren naar een fulltime baan (36 uur per week). Dat geldt ook voor u als u kinderen heeft die jonger dan 4 jaar zijn, tenzij de rechter u een ontheffing heeft gegeven. U kunt alleen een ontheffing krijgen als u vanwege medische redenen geen betaald werk kunt doen. Als u een bijstandsuitkering ontvangt en een ontheffing van de arbeidsplicht heeft gekregen, betekent dat niet dat u ook voor de WSNP een ontheffing van de sollicitatieplicht heeft.
 • Als u moet solliciteren, dan geldt voor u het volgende:
  • U moet gemiddeld 4 keer per maand schriftelijk solliciteren (open sollicitaties tellen niet mee);
  • U moet zich inschrijven bij het UWV WERKbedrijf en daarnaast bij 3 tot 4 uitzendbureaus;
  • U mag niet alleen solliciteren op vacatures op uw eigen vakgebied;
  • U stuurt kopieën van de sollicitatiebrieven en van de inschrijving bij het UWV WERKbedrijf naar uw bewindvoerder;
  • U probeert zelf betaald werk te vinden. Dat geldt ook als u een reïntegratietraject volgt;
  • Als u een opleiding, reïntegratiecursus of andere cursus volgt, mag dat een betaalde baan of het solliciteren naar een fulltime-baan niet in de weg zitten.
 • Als u vindt dat u arbeidsongeschikt bent, dan moet u een medische verklaring of medische informatie overleggen waaruit dat blijkt. Als u deze niet heeft, moet u zich laten keuren door een deskundige die de rechter of uw bewindvoerder heeft uitgekozen.

Lees ook