Antwoord op vragen over het sociaal domein

Cliëntenraad

De gemeente is verplicht om regelmatig te overleggen met mensen die bijstand ontvangen of hun vertegenwoordigers. In de praktijk zal de gemeente er voor kiezen om te overleggen met een vertegenwoordiging en niet met iedereen persoonlijk.

Op veel plaatsen overlegt de gemeente met de cliëntenraad. De leden van de cliëntenraad zijn de vertegenwoordigers van alle mensen in de gemeente die bijstand ontvangen. De cliëntenraad houdt zich in principe niet bezig met individuele gevallen.

Adviserende rol

De cliëntenraad is een adviesorgaan en mag gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de gemeente over alle dingen die te maken hebben met de bijstand. De gemeente moet aan de cliëntenraad laten weten wat er met de adviezen is gebeurd.

Verordening cliëntenparticipatie

De gemeente moet in een verordening vastleggen hoe het overleg met de cliëntenraad geregeld is. In die verordening is het volgende bepaald:

Regels van ISD BOL

Samenstelling

Uw gemeente heeft op, basis van de Verordening cliëntenparticipatie, cliëntenparticipatie in de vorm van de cliëntenraad BOL. De cliëntenraad bestaat uit zes leden. Drie leden zijn afgevaardigden van de cliëntenraad Brunssum/Onderbanken en drie leden zijn afgevaardigden van het cliëntenplatform Landgraaf.

Vergaderingen

De cliëntenraad BOL vergadert minimaal één keer per kwartaal en verder zo vaak als nodig is. Daarnaast overlegt de cliëntenraad BOL één keer per kwartaal met de directeur van de ISD BOL. De verantwoordelijke DB leden zijn aanwezig, afhankelijk van het onderwerp.

Spreekuur

Woont u in Brunssum of Onderbanken dan is er de cliëntenraad Brunssum-Onderbanken.

De cliëntenraad is op maandagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur en op woensdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur zonder afspraak bereikbaar. In de schoolvakanties is er geen spreekuur. De cliëntenraad is gevestigd in Ontmoetingscentrum Brikke Oave, Lindeplein 5 A in Brunssum.

De cliëntenraad is tijdens het inloopspreekuur telefonisch bereikbaar via het nummer 045-5268329. 

E-mail: crbrunssum@gmail.com

Het cliëntenplatform in Landgraaf is momenteel niet bereikbaar.

Laatst bijgewerkt op 23-02-2015

Lees ook