Antwoord op vragen over het sociaal domein

Bijstand & financiële situatie

Uw financiele situatie kan van invloed zijn op uw recht op bijzondere bijstand. Hierna wordt ingegaan op het recht op bijstand in de volgende situaties:

Als u en/of iemand uit uw gezin eigenaar is van een woning, kunt u recht hebben op bijzondere bijstand. U moet dan wel voldoen aan de voorwaarden.

De gemeente bepaalt de omvang van uw vermogen

De gemeente bepaalt welk zelf deel van uw vermogen wordt betrokken bij de vraag of u de bijzondere kosten zelf kunt voldoen. Het kan voorkomen dat u een laag inkomen heeft, maar dat de aanvraag om bijzondere bijstand toch wordt afgewezen omdat u een eigen woning met overwaarde heeft.

Hebt u schulden? Dan hebt u in principe geen recht op bijzondere bijstand voor het betalen van uw schulden. Dit zijn namelijk geen noodzakelijke kosten van het bestaan.

Schuldhulpverlening

Wel kunt u soms in aanmerking komen voor deelname aan schuldhulpverlening. Voor de kosten die verbonden zijn aan schuldhulpverlening, kunt u mogelijk bijzondere bijstand ontvangen. Mogelijk kunt u ook recht hebben op bijzondere bijstand voor andere kosten.  

Uitzonderingen

In 4 gevallen is het mogelijk dat u bijzondere bijstand ontvangt om uw schulden mee te betalen. U moet dan wel kunnen aantonen dat u echt schulden hebt.

Uw situatie Toelichting 
U hebt de gemeente als borg nodig voor een lening of saneringskrediet.Zie: "Borgtocht"
U hebt een belastingschuld. Als u een belastingschuld hebt over een periode waarin u (ook) bijstand ontving, dan zijn er situaties waarin u recht heeft op bijzondere bijstand om deze belastingschuld te voldoen.

Dit betreft situaties waarin u meer bijstand zou hebben ontvangen als rekening zou zijn gehouden met de correcte fiscale berekening. U moet hierbij denken aan:

  • u heeft bruto inkomsten, die in zijn geheel in mindering worden gebracht op uw uitkering. De belastingdienst berekent de belasting die u moet betalen achteraf.
  • u heeft teveel heffingskorting ontvangen, die in mindering is gebracht op uw uitkering. De belastingdienst corrigeert achteraf. 

Zaken als auto's, motoren, caravans en dergelijk zijn vermogensbestanddelen. De gemeente bepaalt of deze vermogensbestanddelen voor de beoordeling van uw draagkracht voor de bijzondere bijstand wel of niet worden meegeteld. Het kan dus voorkomen dat u een laag inkomen heeft, maar dat een aanvraag om bijzondere bijstand wordt afgewezen omdat u een auto heeft. 

Regels van ISD BOL

Auto

Staat het kenteken van één of meerdere auto's op uw naam? Dan is de auto uw bezit. De waarde van de auto kan dan van belang zijn voor de uitkering.

Koerslijst Anwb

Voor de vaststelling van de waarde van de auto gaan we uit van de koerslijst van de ANWB.

We nemen het gemiddelde van deze twee waarden uit de koerslijst:

  • inruil bij een autobedrijf
  • verkoop tussen particulieren

 

Vrijlating €908

Van de waarde van één auto tellen we de eerste €908 niet bij uw vermogen.

  • Is de auto méér waard dan €908?
    Dan telt alles boven €908 mee bij uw vermogen.
  • Is de auto minder waard dan €908?
    Dan gaan we uit van de werkelijke waarde. Een auto kan door de vrijlating niet minder waard zijn dan €0.

Heeft u meer dan 1 auto?

Dan tellen die ook mee. De vrijlating van €908 geldt maar voor één auto.

Afwijken van de koerslijst

We wijken af van de koerslijst als u bijvoorbeeld een schade-auto of een oldtimer bezit. De koerslijst geeft dan geen goed beeld van de waarde.

Komt de auto niet meer voor in de koerslijst?

Dan is de waarde nul. Behalve als het een oldtimer is. Of een auto met een exclusieve en uitzonderlijke waarde. Dan gebruiken we de taxatiewaarde.

Motor of caravan

Heeft u een motor of caravan? Dan hoort de volledige waarde bij uw vermogen.

Laatst bijgewerkt op 14-08-2020

Lees ook

Begrippen